(Με κόκκινο χρώμα αποδίδονται θα θέματα που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να  ζητηθούν)

Κεφάλαιο 1ο

 1. Τι είναι η σφηνοειδής γραφή;
 2. Τι είναι τα ιερογλυφικά;
 3. Τι γνωρίζετε για τον πάπυρο;
 4. Τι γνωρίζετε για το δίσκο της Φαιστού;
 5. Γιατί ο δίσκος της Φαιστού θεωρείται πρόδρομος της τυπογραφίας;
 6. Τι είναι η κρητομινωική γραφή;
 7. Τι είναι η ξυλογραφία;
 8. Αναφέρετε τα πρώτα τυπωμένα ξυλογραφικά βιβλία στην Ευρώπη τον 15ο αιώνα.
 9. Γιατί ο Λορέν Κοστέρ αν και πρωτοπόρος στη τεχνική του δεν θεωρείται πατέρας της τυπογραφίας;

Κεφάλαιο 2ο 

 1. Τι γνωρίζετε για τα τυπογραφικά στοιχεία του Γουτεμβέργιου;
 2. Τι γνωρίζετε για την εφεύρεση του πιεστηρίου από τον Γουτεμβέργιου;
 3. Τι γνωρίζετε για τις μελάνες του Γουτεμβέργιου;
 4. Ποια τα έργα του Γουτεμβέργιου;
 5. Τι γνωρίζετε για την Αγία Γραφή του Γουτεμβέργιου;
 6. Ποια η σημασία του έργου του Γουτεμβέργιου;

Κεφάλαιο 3ο

 1. Τι ονομάζουμε εκτύπωση;
 2. Να αποδώσετε σχηματικά και να ορίσετε τη μέθοδο εκτύπωσης της τυπογραφίας.
 3. Να σχεδιάσετε το τυπογραφικό στοιχείο και να αποδώσετε τα μέρη αυτού.
 4. Τι γνωρίζετε για το μετρικό σύστηνα της τυπογραφίας;
 5. Τι είναι η τυπογραφική στιγμή, τετράγωνο και μισό τετράγωνο στο μετρικό σύστημα της τυπογραφίας;
 6. Αποδώσετε τους όρους:
  1. Κάσες στοιχειοθεσίας.
  2. Στοιχειοθήκες.
  3. Διαστήματα.
  4. Συνθετήριο.
  5. Διάστιχο.
  6. Σελιδοθέτης.
  7. Πιεστήριο δοκιμών.

Στην στοιχειοθεσία με το χέρι.

 1. Ποια τα είδη της μηχανικής στοιχειοθεσίας;
 2. Τι είναι η λινοτυπία;
 3. Τι είναι η λινοτυπική αράδα και τι τα μαγκαζίνα στη λινοτυπία;
 4. Τι είναι η μονοτυπία;
 5. Ποια η βασική διαφορά μεταξύ μονοτυπίας και λινοτυπίας;
 6. Τι είναι τα κλισέ και σε τι τα ξεχωρίζουμε;
 7. Nα γίνει περιγραφή της τυπογραφικής εκτύπωσης.
 8. Ποιες οι κατηγορίες των τυπογραφικών πιεστηρίων;

Κεφάλαιο 4ο

 1. Πότε η επιπεδοτυπία χαρακτηρίζεται ως άμεση και πότε ως έμμεση;
 2. Ποιος ο πατέρας της επιπεδοτυπίας και γιατί ονομάστηκε λιθογραφία;
 3. Ποια τα στάδια της άμεσης λιθογραφίας;
 4. Ποια τα στάδια της έμμεσης λιθογραφίας και γιατί ονομάστηκε όφσετ;
 5. Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε την μέθοδο εκτύπωσης όφσετ.
 6. Τι είναι το φωτομεταφορείο και πως κατασκευάζεται η εκτυπωτική επιφάνεια της όφσετ;
 7. Ποια τα μέρη της μηχανής όφσετ;
 8. Τι ονομάζετε πύργος στην μηχανή όφσετ;
 9. Τι είναι η ξηρά όφσετ;
 10. Ποια τα πλεονεκτήματα της λιθογραφίας όφσετ;
 11. Ποια τα είδη των μηχανών όφσετ με βάση τα κριτήρια:
 1. Τον αριθμό των χρωμάτων που τυπώνονται σ ένα πέρασμα από τη μηχανή εκτύπωσης;
 2. Αν τυπώνουν από τη μία πλευρά του χαρτιού ή και από τις δύο πλευρές συγχρόνως;
 3. Ανάλογα με τη τροφοδοσία του χαρτιού της μηχανής αν είναι φύλλα ή σε ρολό;
 4. Ανάλογα με τη μέγιστη εκτυπωτική επιφάνεια που μπορεί να τυπώσει;

Κεφάλαιο 5ο

 1. Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τη μέθοδο εκτύπωσης της μεταξοτυπίας.
 2. Ποιος ο βασικός εξοπλισμός της μεταξοτυπίας;
 3. Ποια τα κριτήρια ποιότητας της γάζας;
 4. Τι θέλει να πετύχει ο μεταξοτύπης στην άμεση μεταξοτυπία και τι κατασκευάζει για να πετύχει το σκοπό του;
 5. Ποια τα στάδια κατασκευής της εκτυπωτικής επιφάνειας στην έμμεση μεταξοτυπία;
 6. Να αξιολογήσετε τη μέθοδο εκτύπωσης της μεταξοτυπίας.
 7. Ποια τα είδη των μηχανών μεταξοτυπίας με βάση;

 1. τον τρόπο τοποθέτησης του εκτυπούμενου υλικού (επίπεδες και κυλινδρικές).
 2. τον βαθμό αυτοματοποίησης των μηχανών.
 3. την εξειδίκευση που παρουσιάζουν στην εκτύπωση υφασμάτων (Roll to Roll, Oval και Carousel).

Κεφάλαιο 6ο

 1. Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τη μέθοδο εκτύπωσης της βαθυτυπίας.
 2. Ποιους παραδοσιακούς τρόπους χάραξης έχουμε στη χαλκογραφία;
 3. Ποια η μορφή του εκτυπωτικού κυλίνδρου στην τεχνική της βαθυτυπίας;
 4. Ποιος ο βασικός εξοπλισμός της σύγχρονης βαθυτυπίας;
 5. Ποιος ο ρόλος του μαχαιριού-σπάτουλας στη τεχνική της βαθυτυπίας;
 6. Ποια τα είδη των κυψελών των εκτυπωτικών κυλίνδρων της βαθυτυπίας;
 7. Πως γίνεται η χάραξη με ηλεκρομηχανική διαδικασία των βαθυτυπικών κυλίνδρων;
 8. Γενική αξιολόγηση της μεθόδου της βαθυτυπίας.

Κεφάλαιο 7ο

 1. Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τη μέθοδο εκτύπωσης της φλεξογραφίας.
 2. Από ποια τμήματα αποτελείται μία σύγχρονη φλεξογραφική μηχανή;
 3. Tι είναι ο κύλινδρος άνιλοξ και ποια η σημασία του στη φλεξογραφία;
 4. Τι είναι ο πύργος σε μία φλεξογραφική μηχανή;
 5. Ποια τα είδη των μηχανών όφσετ; (Α:επίπεδα, Β:κυλινδρικά Β1:σε σειρά Β2: κεντρικού τυμπάνου Β3: σε κάθετη μορφή);

Κεφάλαιο 8ο

 1. Τι είναι και τι περιλαμβάνει το δημιουργικό στα στάδια παραγωγής του εντύπου;
 2. Τι είναι και τι περιλαμβάνει η προεκτύπωση στα στάδια παραγωγής του εντύπου;
 3. Τι είναι και τι περιλαμβάνει η αποπεράτωση στα στάδια παραγωγής του εντύπου;
 4. Να αποδώσετε τους όρους
 1. Διάταξη εντύπου
 2. Σελιδοποίηση
 3. Στοιχειοθεσία
 4. Διορθώσεις
 5. Τελική μακέτα
 6. Φιλμ
 7. Ένθεση
 8. Δοκίμιο
 9. Μοντάζ

στα στάδια παραγωγής του εντύπου

Κεφάλαιο 9ο

 1. Τι είναι η προσθετική μέθοδος;
 2. Τι είναι η αφαιρετική μέθοδος;
 3. Τι ονομάζεται ράστερ;
 4. Ποια τα χαρακτηριστικά του ράστερ;
 5. Ν αναφέρετε ονομαστικά τον παραδοσιακό εξοπλισμό ενός ατελιέ.
 6. Ν αναφέρετε ονομαστικά τον σύγχρονο εξοπλισμό ενός ατελιέ.
 7. Τι είδους λογισμικό χρησιμοποιείται στα επιτραπέζια εκδοτικά συστήματα (Desktop publishing);
 8. Τι είναι το Postscript και τι το R.I.P;
 9. Να περιγράψετε τη πορεία μιας εργασίας στο σύγχρονο ατελιέ.
 10. Τι θα συμβεί αν μία δέσμη λευκού φωτός (R,G,B) πέσει πάνω;
   1. σε μία καθαρή κίτρινη (Y) επιφάνεια,
   2. σε μία καθαρή ματζέντα (Μ) επιφάνεια,
   3. σε μία καθαρή γαλάζια (C) επιφάνεια

Κεφάλαιο 10ο

 1. Τι ονομάζεται πρότυπο στη φωτοαναπαραγωγή;
 2. Tι ονομάζεται γραμμικό πρότυπο; Αναφέρετε 3 παραδείγματα.
 3. Tι ονομάζεται τονικό πρότυπο; Αναφέρετε 3 παραδείγματα.
 4. Πως τα ASA επηρεάζουν την αναπαραγωγή των προτύπων στην φωτοαναπαραγωγή;
 5. Αναφέρετε 4 κανόνες επιλογής των προτύπων.

Κεφάλαιο 11ο

 1. Που χρησιμοποιούνται γενικά τα πρότυπα μεγεθών χαρτιού των κατηγοριών A,B και C;
 2. Σε τι διαφέρουν οι κατηγορίες μεγεθών χαρτιού SRA0, RA0 και A0;
 3. Πόσες σελίδες (ή φύλλα) Β5 μπορούμε να πάρουμε από 3 φύλλα Β0;
 4. Tι ονομάζουμε τυπογραφικό φύλλο;
 5. Τι ονομάζουμε στάχωμα των τυπογραφικών;
 6. Πόσα είδη στάχωσης τυπογραφικών έχουμε;
 7. Σχεδιάστε και αποδώσετε τα μέρη της σελίδας ενός τυπογραφικού.
 8. Πως τα νερά του χαρτιού επηρεάζουν το δίπλωμα του χαρτιού;

Κεφάλαιο 12ο

 1. Τι ονομάζεται μοντάζ στις γραφικές τέχνες;
 2. Ποιοι οι κανόνες του μοντάζ;
 3. Ποια τα είδη του μοντάζ; (σχήμα και περιγραφή)
 4. Ποια τα σημάδια γραμμογράφησης του μοντάζ;

Κεφάλαιο 13ο

 1. Αποδώσετε τον ορισμό της αποπεράτωσης στις γραφικές τέχνες.
 2. Αναφέρετε 5 εργασίες αποπεράτωσης στις γραφικές τέχνες.
 3. Ποια τα είδη διπλωτικών μηχανών;
 4. Ποια τα είδη βιβλιοδεσίας;
 5. Τι ονομάζεται πρόχειρη βιβλιοδεσία;
 6. Ποια τα είδη της σταθερής βιβλιοδεσίας;
 7. Αναφέρετε 4 εργασίες ειδικών περατώσεων.

Κεφάλαιο 14ο

 1. Τι ονομάζεται καλλιτεχνική βιβλιοδεσία;
 2. Πότε χρησιμοποιείται η καλλιτεχνική βιβλιοδεσία;
 3. Ποια τα στάδια (ονομαστικά) της καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας;
 4. Τι είναι οι μαρμαρόκολες;
 5. Tι είναι το κεφαλάρι και που χρησιμοποιείται στην καλλιτεχνική βιβλιοδεσία;

Κεφάλαιο 15ο

 1. Τι είναι η κυτιοποιία;
 2. Ποια τα είδη των χαρτονιών που χρησιμοποιούνται στην κυτιοποιία;
 3. Ποια τα στάδια κατασκευής των κουτιών (ονομαστικά) στην κυτιοποιία;
 4. Τύποι χάρτινων κουτιών. (ονομαστικά)
 5. Γιατί χρησιμοποιούμε μεταλλικά κουτιά;
 6. Εκτυπωτική διαδικασία των μεταλλικών κουτιών.
 7. Ποια τα είδη των μεταλλικών κουτιών;
 8. Ποιες οι πρώτες ύλες για την κατασκευή των κουτιών;
 9. Ποια η πρωτογενή επεξεργασία επιφάνειας χαρτιού για την κατασκευή των κουτιών;
 10. Ποιες οι πρώτες ύλες για τη κατασκευή των μεταλλικών κουτιών;