Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

Σχολική χρονιά: 2007-2008

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν δύο τομείς:

  1. ο καθηγητής Μπιτζένης Δημήτριος ΠΕ18.01 (Γραφικών Τεχνών) και
  2. η καθηγήτρια Γεωργιάδου Ελισάβετ ΠΕ18.01 (Γραφικών Τεχνών)

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος:

Στα πλαίσια των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας της Β Διεύθυνσης του νομού Θεσσαλονίκης, η Γ τάξη ΤΕΕ του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του 2ου ΤΕΕ Εύοσμου επεξεργάστηκε το θέμα του αλκοολισμού. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους καθηγητές για τα ζητήματα που αφορούν στον αλκοολισμό και στις βλαβερές του συνέπειες, έθεσαν και συζήτησαν τις απόψεις τους και τις εμπειρίες τους και στη συνέχεια κλήθηκαν να καταγράψουν μία σχετική εμπειρία τους σε μια μικρή ιστορία. Επίσης, επεξεργάστηκαν γραφιστικά το ζήτημα και δημιούργησαν θέματα με αντιαλκοολικό περιεχόμενο τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αφίσες, αυτοκόλλητα και διαφημιστικές καταχωρήσεις με στόχο την ενημέρωση και την προτροπή για προβληματισμό πάνω στο θέμα. Σε αυτό τον τομέα προσέφεραν εθελοντικά γραφιστικά έργα και αρκετοί μαθητές της Β τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του 2ου ΕΠΑΛ Εύοσμου.

Παραδοτέα του προγράμματος

  1. Έντυπο 24 σελίδων (πιέστε πάνω στην εικόνα για να ανοίξει)
    Agogi Igias Antialkoloki-1