Πρόγραμμα Δαίδαλος

Σχολική χρονιά: 2003-2004

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν δύο τομείς:

  1. του τομέα εφαρμοσμένων τεχνών με τον καθηγητή Μπιτζένη Δημήτριο και
  2. του τομέα οικονομίας διοίκησης με τη καθηγητήτρια Σαββαϊδου Ιωάννα

Το θέμα του έργου

To φυσικό αντικείμενο της πρότασης είναι η δημιουργία μιας εικονικής επιχείρησης στο 2ο ΤΕΕ Ευόσμου με σκοπό τη παραγωγή ενός εντύπου που θα προβάλει τους τομεις, τις ειδικότητες αλλά και τις δραστηριότητες του 2ου ΤΕΕ Ευόσμου. Το λογιστικό μέρος της επιχείρησης το αναλάβανε οι μαθητές του τμήματος οικονομίας και διοίκησης ενώ το σχδιασμό του εντύπου οι μαθητές του τομέα εφαρμοσμένων τεχνών και του τμήματος γραφιστών.

Παραδοτέα του προγράμματος

  1. 24 σέλιδο έντυπο (πιέστε πάνω στην εικόνα για να ανοίξει)

    Entipo 2tee Daidalos 2003-2004-1