Σημειώσεις και Ασκήσεις που αφορούν το σχεδιαστικό πρόγραμμα Adobe Illustrator