Πρόγραμμα Δαίδαλος

Σχολική χρονιά: 2004-2005

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν δύο τομείς:

 1. ο τομέας εφαρμοσμένων τεχνων με τον καθηγητή Μπιτζένη Δημήτριο και
 2. ο τομέας των ηλεκτρονικών με το καθηγητή Ναθαναηλίδη Ελευθέριο

Το θέμα του έργου

Το φυσικό αντικείμενο της πρότασης είναι η χρήση του ψηφιακού βίντεο ως εικαστική έκφραση. Στην προτεινόμενη πρόταση μία ομάδα μαθητών προσπαθεί να εκφράσει τις καλλιτεχνικές της ανησυχίες με τη βοήθεια της ψηφιακής κάμερας και της κινούμενης εικόνας. Στο πλαίσιο ανάπτυξης της πρότασης οι μαθητές με τη βοήθεια των καθηγητών προσπαθούν να συλλάβουν σχεδιαστικές ιδέες στις οποίες θα αποδώσουν κίνηση με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Το προϊόν της συγκεκριμένης πρότασης θα είναι μία σειρά από ψηφιακά βίντεο με θεματολογία δραστηριότητες μέσα στο σχολείο. Τα τελικό προϊόν συνοδεύεται από ένα έντυπο που περιγράφει την παραπάνω εργασία.

Παραδοτέα του προγράμματος

 1. Ένα Cd που το περιεχόμενό του βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.bizdim.gr/images/stories/programmes/videoart/video.htm

  ή πιέστε στην εικόνα του CD για να σας ανοίξει την παραπάνω διεύθυνση


  CD CURVES.

 2. Μία αφίσα(πιέστε πάνω στην εικόνα για να ανοίξει)
  afisa video art
 3. Ένα τετρασσέλιδο έντυπο(πιέστε πάνω στην εικόνα για να ανοίξει)
  entypo video art

Φωτογραφίες από τη περιφερειακή έκθεση που έγινε στο χώρο της Διεθνής έκθεσης Θεσσαλονίκης

videoart 1videoart 2videoart 3videoart 4