Από την πλευρά του χρήστη τα πολυμέσα σημαίνουν, ότι η  πληροφορία μπορεί ν’ αναπαρασταθεί στον υπολογιστή με ήχο ή / και βίντεο, καθώς επίσης με κείμενο, εικόνα, γραφικά και κινούμενη εικόνα. Διάφοροι τομείς μπορούν συχνά να αναπαρασταθούν καλύτερα με ήχο και βίντεο, απ’ ότι μόνο με κείμενο και εικόνα.

Η ενσωμάτωση αυτών των μέσων στον υπολογιστή παρέχει επιπρόσθετες δυνατότητες στη χρήση της  διαθέσιμης ικανότητας του υπολογιστική (π.χ. για διαλογική παρουσίαση ενός μεγάλου όγκου πληροφοριών). Αυτά τα δεδομένα μπορούν να μεταδοθούν μέσω δικτύων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων και κατά συνέπεια ευνοείται η  ανάπτυξη συνεργατικών εφαρμογών και η διαμοίραση των πληροφοριών. Τα πολυμέσα παρέχουν τη δυνατότητα για ένα φάσμα νέων εφαρμογών, πολλές από τις οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα.

Απ΄την άλλη, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τα προβλήματα που γεννά η παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας και τα οποία έχουν κοινωνικές και νομικές συνέπειες.