Σημειώσεις και Ασκήσεις που αφορούν το σχεδιαστικό πρόγραμμα Corel Draw