Πρόγραμμα Δαίδαλος

Σχολική χρονιά: 2005-2006

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν δύο τομείς:

  1. ο τομέας εφαρμοσμένων τεχνων με τον καθηγητή Μπιτζένη Δημήτριο και
  2. ο τομέας της πληροφορικής με τη καθηγήτρια Τοπουζίδου Ζωή

Το θέμα του έργου

Το φυσικό αντικείμενο της πρότασης είναι η χρήση των πολυμέσων για την διευκόλυνση των μαθητών να μάθουν τα γράμματα της αλφαβήτου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στη παραπάνω πρόταση οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρησιμοποιούν προγράμματα πολυμεσικών εφαρμογών (flash, photoshop κλπ) και με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητών σχεδιάζουν ασκήσεις από τις οποίες τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα τις χρησιμοποιήσουν ως παιχνίδι και συγχρόνως θα μάθουν ευκολότερα το αλφάβητο.

Παραδοτέα του προγράμματος

  1. Ένα Cd που το περιεχόμενό του βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

    http://www.bizdim.gr/images/stories/programmes/protovathmia/arxiki.swf

    ή πιέστε στην εικόνα του CD για να σας ανοίξει την παραπάνω διεύθυνση


    protovathmia