Σχολική χρονιά: 2015-2016

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν δύο τομείς:

  1. ο καθηγητής Μπιτζένης Δημήτριος ΠΕ18.01 (Γραφικών Τεχνών) και

  2. η καθηγήτρια Ρίζου Ανδριάνα ΠΕ18.01 (Γραφικών Τεχνών)

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος:

Στα πλαίσια των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας της  Διεύθυνσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, η Β’ τάξη ΤΕΕ του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του 2ου ΕΠΑΛ Εύοσμου επεξεργάστηκε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνδυασμό με την τέχνη . Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους καθηγητές για τα ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνέπειες που έχουν στη κοινωνία όταν αυτά δεν αποδοθούν όπως θα έπρεπε, έθεσαν και συζήτησαν τις απόψεις τους και τις εμπειρίες τους και στη συνέχεια κλήθηκαν να σχεδιάσουν μια σειρά από αφίσες με τις οποίες θα δημοσιευτούν στο περιβάλλοντα χώρο του σχολείου για να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές και να τους υπενθυμίσουν και να τους ευαισθητοποιήσουν στα κρίσιμα  θέματα. 

Παραδοτέα του προγράμματος

  1. Έντυπο 12 σελίδων (πιέστε πάνω στην εικόνα για να ανοίξει)

 Agogi Igias dikaiomata