Μερικά χρόνια πίσω η προστασία των τυπωμένων εντύπων από μηχανές offset ή οποιαδήποτε άλλη μορ­φή εκτύπωσης ήταν μια εργασία που έπρεπε κάποιος να καταφύγει σε εξειδικευμένα κέντρα πλαστικοποί­ησης. Με την πάροδο του χρόνου και με την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας οι εκτυπώσεις αλλάζουν μορφή και μέγεθος με αποτέλεσμα αυτές οι βεβαρημένες οικονομικά εργασίες να απαιτούν πλέον προ­στασία ακόμη μεγαλύτερη για να έχουν διάρκεια αφ` ενός και αφ` ετέρου να ζωντανεύουν τα χρώματα. Οι σύγχρονες πλέον δημιουργικές επιχειρήσεις έχουν καθετοποίηση την παραγωγή τους έτσι ώστε όλα πραγματοποιούνται κάτω από μια στέγη και ο πελάτης παίρνει έτοιμο πλέον προϊόν.

Και σήμερα η προστασία του τυπωμένου εντύπου πραγματοποιείται με την πλαστικοποίηση αλλά πραγ­ματικά πόσοι γνωρίζουν την εφαρμογή της.

1. Υλικά και Μηχανές

Τα υλικά αλλά και οι μηχανές πλαστικοποίησης αποτελούν δύο βασικούς άξονες κρίσης για την επιλογή τους.

 • Μηχανές θερμής πλαστικοποίησης.
 • Μηχανές θερμής – ψυχρής πλαστικοποίησης.
 • Μηχανές ψυχρής πλαστικοποίησης.
 • Υλικά θερμής πλαστικοποίησης μιας όψης ή διπλής (κάψουλα).
 • Υλικά ψυχρής πλαστικοποίησης μιας όψης ή και διπλής.
 • Τα υλικά θερμής πλαστικοποίησης κατά βάση αποτελούνται από το φιλμ και την κόλα κατά ποσοστό που η αναλογία είναι κριτήριο ποιότητας - τιμής.

Τα θερμά φιλμ παράγονται από υλικά όπως:

 • ΡΕ (πολυαιθυλένιο)
 • ΡΡ (πολυπροπυλένιο)
 • ΡU (πολυουρεθάνη)
 • PET (πολυεστέρα)
 • PVC

Και οι κόλες από :

 • PP – PU – EAA (ethylene-acrulic acid)
 • EEA (ethylene –ethyl acryl ate)
 • EVA (ethylene – vinyl acetate)

Για την επιλογή λοιπόν ενός θερμού υλικού πλαστικοποίησης πρέπει να γνωρίζουμε το επιθυμητό σημείο τήξης του υλικού αλλά και το είδος της επιφάνειας που θα πλαστικοποιήσουμε. Όλες οι κόλες των θερ­μών φιλμ υλικών δεν έχουν την ίδια απορρόφηση πάντοτε όπως για παράδειγμα σε high gloss επιφάνειες χαρτιού.

Τα ψυχρά υλικά στην βασική επιφάνεια του φιλμ συνήθως αποτελούνται από VINYL – PE – PP – PU – PET – PVC – PA (Poly acryl ate) και η κόλα που συνήθως μεταχειρίζονται είναι από: σελίδα 3

 • Butyl Rubber Latex
 • PIB (polyisobuthylene)
 • HBR

Η επικόλληση του ψυχρού φιλμ στην επιφάνεια του εντύπου πραγματοποιείται με την πίεση που ασκούν οι κύλινδροι της μηχανής πλαστικοποίησης.

Και στην περίπτωση των υλικών ψυχρής πλαστικοποίησης υπάρχουν κόλες που από την χημική τους επεξεργασία αναφέρονται ως PPSA (Pressure Permanent Sensitive Adhesive) & RPSA (Pressure Remov­able Sensitive Adhesive) και φυσικά πρέπει να αναφερθούμε και στις Solvent base κόλες που είναι και το πλέον σύγχρονο υλικό.

Τέλος οι επιφάνειες των βασικών φιλμ έχουν μια πολύ μεγάλη ποικιλία όπως Gloss-Clear-Matt-satin – Satin matt- Embossible (Sand-floor matt) – 3D και πολλές άλλες για να μην αναφέρουμε εξειδικευμένες ποιότητες.

Η σωστή λοιπόν ενημέρωση για την επιλογή τόσο της μηχανής πλαστικοποίησης όσο και των υλικών είναι απαραίτητη για να επιτυγχάνει κανείς τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα.

Επειδή ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος λεπτομέρειες σε υλικά που δεν έχουμε αναφέρει, και που υπάρχουν αρκετά ακόμη, δεν έχει γίνει σκόπιμα και ο υπογράφων ζητά την κατανόηση για τις παραλεί­ψεις