Σημειώσεις και Ασκήσεις που αφορούν το  πρόγραμμα 3d Studio Max