Ασκήσεις Εισαγωγικές

Αντιγραφή μετακίνηση

Για Πληκτρολόγηση

Για την αξία κρυφών χαρακτήρων

Δημιουργία Κατάργηση παραγράφων

Δημιουργία Παραγράφων 1

Δημιουργία Παραγράφων 2

Διόρθωση κειμένου

Επιλογή κειμένου 1

Επιλογή κειμένου 2

Κατάργηση παραγράφων 1

Κατάργηση παραγράφων 2

 

Μορφοποίηση χαρακτήρων

Μορφοποίηση χαρακτήρων 1

Μορφοποίηση χαρακτήρων 2

Μορφοποίηση χαρακτήρων 3

 

Μορφοποίηση παραγράφων

Μορφοποίηση παραγράφων 1

Μορφοποίηση παραγράφων 2

Μορφοποίηση παραγράφων 3

Μορφοποίηση παραγράφων 4

Μορφοποίηση παραγράφων 5

Μορφοποίηση παραγράφων 6

 

Πίνακες

Πινακες 1 (Τελικό)

Πινακες 2 (Αρχικό - Τελικό)

Πινακες 3 (Αρχικό - Τελικό)

Πινακες 4 (Τελικό)

Πινακες 5 (Τελικό)

Πινακες 6 (Τελικό)

Πινακες 7 (Τελικό)

Πινακες 8 (Τελικό)

Πινακες 9 (Τελικό)

 

Γραφικά

Γραφικά 1 (Αρχικό1 - Αρχικό 2 -Τελικό)

Γραφικά 2 (Αρχικό1 - Αρχικό 2 -Τελικό)

Γραφικά 3 (Αρχικό1 - Αρχικό 2 -Τελικό)

 

Κουκίδες - Αρίθμηση - Περιγράμματα

Γρίφος

Αρίθμηση παραγράφων και περιγράμματα 1

Αρίθμηση παραγράφων και περιγράμματα 2

Κουκκίδες αρίθμηση 1

Κουκκίδες αρίθμηση 2

Κουκκίδες αρίθμηση 3

Κουκκίδες αρίθμηση 4

Περιγράμματα και σκίαση 1

Περιγράμματα και σκίαση 2

Περιγράμματα και σκίαση 3

Περιγράμματα και σκίαση 4

 

Στήλες Εφημερίδας

Άσκηση 1 (Αρχικό - Τελικό)

Άσκηση 2 (Αρχικό - Τελικό)

 

Στηλοθέτες

Άσκηση 1 (Τελικό)

Άσκηση 2 (Τελικό)

Άσκηση 3 (Τελικό)

Άσκηση 4 (Αρχικό - Τελικό)

 

Υποσημειώσεις - Παραπομπές

Άσκηση 1 (Αρχικό - Τελικό)

 

Αλληλογραφία

Ασκηση αλληλογραφίας (word, excel)

 

Βοήθεια Help

Αριθμημένη διάρθρωση (Aρχικό - Τελικό)

Πινέλο μορφοποίησης (Αρχικό - Τελικό)

Help (Aρχικό - Balance - Wordart - H Μόμο - Σχήμα - Υδατογράφημα)

 

Επαναληπτικές

Επαναληπτική 1 (Αρχική - Εικόνα - Τελική)

Επαναληπτική 2 (Αρχική - Τελική)

Επαναληπτική 3 (Αρχική - Εικόνα - Τελική)

Επαναληπτική 4 (Αρχική - Τελική)

Επαναληπτική 5 (Αρχική - Εικόνα - Τελική)

Επαναληπτική 6 (Αρχική - Εικόνα1 - Εικόνα2 - Τελική)