Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας

Σχολική χρονιά: 2004-2005

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν:

 1. ο καθηγητής Μπιτζένης Δημήτριος ΠΕ18.01 (Γραφικών Τεχνών) και
 2. η καθηγήτρια IΜπουρλή Ισμήνη ΠΕ18.01 (Γραφικών Τεχνών)

Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος:

Να γνωρίσουν οι μαθητές και άλλα επαγγέλματα που έχουν άμεση σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο, ώστε να διευρύνουν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και να παρουσιάσουν, αφού το γνωρίσουν καλύτερα, ένα συγκεκριμένο επάγγελμα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

 • Ανάπτυξη του θέματος με τους μαθητές – Συζήτηση.
 • Απάντηση σε ερωτηματολόγιο ονομαστικά.
 • Επιλογή στη συνέχεια ενός επαγγέλματος σχετικού με την ειδικότητα.
 • Συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού για αυτό το επάγγελμα.
 • Σύνταξη ερωτηματολογίου για συμπλήρωση του από τους επαγγελματίες, που θα συναντήσουν, κατά την επίσκεψη τους οι μαθητές στους χώρους εργασίας.
 • Επίσκεψη στο χώρο εργασίας.
 • Παρουσίαση του υλικού και της εργασίας της ομάδας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού.
 • Πληροφοριακό υλικό από ΙΝΤΕΡΝΕΤ.
 • Επίσκεψη σε χώρο εργασίας.
 • Συνεντεύξεις από εργαζόμενους στο χώρο αυτό.
 • Συνεργασία μαθητών για αξιολόγηση και ταξινόμηση υλικού.

Στα πλαίσια του σταδίου της υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας, πραγματοποιήθηκε γενικότερη ενημέρωση σχετικά με το θεσμό της Συμβουλευτικής- Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τις εφαρμογές του, πραγματοποιήθηκαν επικοινωνίες, επισκέψεις, ενημερωτικές διαλέξεις, μικρές έρευνες πεδίου και δόθηκαν οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, ώστε να καταστεί αυτό διαφωτιστικό, ωφέλιμο, αντιπροσωπευτικό και αποτελεσματικό.

Το θέμα του ερωτηματολογίου αφορούσε την ειδικότητα του « γραφίστα» και ειδικότερα τις δράσεις που σχετίζονται με τις πρακτικές εφαρμογές του, όπως διαμορφώνονται από τις παραγωγικές απαιτήσεις της αγοράς. Περιλάμβανε και επικεντρωνόταν στους θεματικούς άξονες που αφορούν στο εργασιακό περιβάλλον, διοικητική δομή και οργάνωση επιχειρήσεων, βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων, είδη εργασιακών σχέσεων, εμφάνιση νέων μορφών απασχόλησης, επαγγέλματα που χάνονται, επαγγέλματα που αναπτύσσονται.

Το ερωτηματολόγιο, μετά από λεπτομερή ενημέρωση που έγινε στους μαθητές, συμπληρώθηκε από όλους τους ερωτηθέντες.

Από τις απαντήσεις των μαθητών σημειώνουμε τα παρακάτω:

 • Επέλεξαν συνειδητά την ειδικότητα των γραφικών τεχνών αλλά δεν γνωρίζουν επακριβώς τη φύση του επαγγέλματος
 • Η ειδικότητα επιλέχθηκε με βάση την κλίση τους για το σχέδιο και τη χαρά της καλλιτεχνικής δημιουργίας.
 • Παρότι δεν γνωρίζουν όλο το φάσμα των επαγγελμάτων με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ένας γραφίστας έχουν όρεξη και όραμα για καλλιτεχνική δημιουργία στα πλαίσια της γραφιστικής, σαν εφαρμοσμένη τέχνη.
 • Η αγωνία των μαθητών για την επαγγελματική αποκατάσταση, τους κάνει να δηλώνουν ότι τους ενδιαφέρει να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, να διευρύνουν τα γραφιστικά τους ενδιαφέροντα σε ένα επαγγελματικό χώρο, συνεχώς διευρυνόμενο.
 • Δηλώνουν εξίσου ότι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν και με συναφείς της γραφικής επαγγελματικούς χώρους .

Στο ερώτημα «ενημερώνεστε στο σχολείο για τις επαγγελματικές προοπτικές της ειδικότητας» όλοι απαντούν θετικά και προκύπτει ξεκάθαρα η ανάγκη να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και ερεθίσματα στους μαθητές. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ενημέρωσης εντάσσεται και το πρόγραμμα αυτό, το οποίο εμπλουτίσαμε με ένα μεγαλύτερο προβληματισμό προκειμένου να ανακαλύψουμε εφαρμογές της γραφιστικής και να δώσουμε το φάσμα όλων των εφαρμογών της στο σύγχρονο πεδίο των επιχειρήσεων.

Στην πορεία της αναζήτησης μας διευρύνθηκε το πεδίο και προέκυψαν επαγγέλματα, που σχετίζονται με τον κλάδο των γραφικών τεχνών, όπως είναι και η επιγραφοποιία που αναπτύσσουμε σε αυτό το πρόγραμμα. 

Στα περισσότερα από αυτά η θεωρητική κατάρτιση είναι ανύπαρκτη ενώ η τεχνική είναι γενική και όχι εξειδικευμένη .Η πρακτική εκπαίδευση σε αυτά: επιτυγχάνεται με:

Την μαθητεία δίπλα στους παλιούς επαγγελματίες, που γνωρίζουν μέσα από την πείρα τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε επαγγέλματος και

Την συνεχή παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης που αφορά την ειδίκευση με την οποία θα ασχοληθούν.

Από τα παραπάνω επαγγέλματα επιλέξαμε το επάγγελμα του επιγραφοποιού για αρκετούς λόγους.

Απαιτεί γραφιστικές γνώσεις και είναι δημιουργικό.

Είναι επάγγελμα που παρέχει επαγγελματική αποκατάσταση καθώς βρίσκεται σε ανάπτυξη και εξέλιξη.

Συμπεριλαμβάνει αρκετές εφαρμογές και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Έχει άμεσο και μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο και τη συγκεκριμένη επιλογή ειδικότερα δίνουμε μία διέξοδο στους μαθητές για τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες..

Παραδοτέα του προγράμματος

 1. Έντυπο 64 σελίδων (πιέστε πάνω στην εικόνα για να ανοίξει)
  epigrafopios
 2. Ερωτηματολόγιο 1 (πιέστε πάνω στο κείμενο ν ανοίξει)
 3. Ερωτηματολόγιο 2 (πιέστε πάνω στο κείμενο ν ανοίξει)