Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

Σχολική χρονιά: 2006-2007

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν δύο τομείς:

  1. ο καθηγητής Μπιτζένης Δημήτριος ΠΕ18.01 (Γραφικών Τεχνών) και
  2. η καθηγήτρια Γεωργιάδου Ελισάβετ ΠΕ18.01 (Γραφικών Τεχνών)
  3. η καθηγήτρια Tσαμασλίδου Βασιλική ΠΕ18.26 (Γραφικών Τεχνών)
  4. η καθηγήτρια Ρίζου Αντριάνα ΠΕ18.27 (Διακοσμητών)

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος:

Το κάπνισμα στους νέους

Οι ηλικίες από 12 έως 18 ετών είναι κρίσιμες για την απόρριψη ή την αποδοχή της συνήθειας του καπνίσματος. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), η ηλικία που οι νέοι πειραματίζονται με τον καπνό μειώνεται ενώ το ποσοστό των νέων καπνιστών αυξάνει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Σύμφωνα με μελέτη της συμπεριφοράς ως προς την υγεία των παιδιών σχολικής ηλικίας το 1997-98, περιφερειακό γραφείο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την Ευρώπη(“Health and Health behaviour among young people in Europe”, HBSC survey
1997-98, WHO Regional Office for Europe) το ποσοστό των 15χρονων στην Ελλάδα που καπνίζουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα είναι 18,5%. Ένας στους δύο έφηβους καπνιστές θα πεθάνει τελικά από τις αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος. Κάθε χρόνο, 500.000 άτομα πεθαίνουν πρόωρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από νοσήματα που συνδέονται με το κάπνισμα.
Σημαντικά στοιχεία επίσης προέκυψαν από την ανάλυση μεγάλης έρευνας, που διεξήγαγε ήδη από το 1998 το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα 6.206 μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων από όλη την Ελλάδα:

  • 3 στα 10 ελληνόπουλα δοκίμασαν για πρώτη φορά το κάπνισμα στην ηλικία των 13 ετών και 2 από αυτά έγιναν συστηματικοί καπνιστές.
  • Περισσότεροι από το 50% των εφήβων καπνιστών καταναλώνουν πάνω από 10 τσιγάρα ημερησίως.
  • Αφορμή (και όχι απαραίτητα αιτία) για το κάπνισμα του πρώτου τσιγάρου είναι η παρότρυνση συνομήλικου φίλου ή συμμαθητή (ποσοστό 65%). Η περιέργεια -πάλι ως αφορμή που κάποια άλλη αιτία προκαλεί- είναι παράγων για το κάπνισμα του πρώτου τσιγάρου σε ποσοστό 27%.

Σύμφωνα με την έρευνα οι έφηβοι καπνιστές που γίνονται συστηματικοί δηλώνουν ότι έχουν μη επαρκή ενημέρωση, θετική αίσθηση για το κάπνισμα, ανοχή γονέων και δασκάλων, καπνιστές στο οικογενειακό περιβάλλον και θετικά καπνιστικά πρότυπα.

Η εκστρατεία

Ένα βασικό στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας είναι πως ένας στους τρεις εφήβους καπνιστές που διακόπτει δηλώνει ότι ενημερώθηκε από ειδικούς, γεγονός το οποίο τον οδήγησε στην απόφασή του. Με αφορμή αυτό το εύρημα, οι μαθητές του 2ου ΤΕΕ Εύοσμου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας αποφάσισαν να συμβάλλουν στην ενημέρωση των εφήβων για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

Σκοπός της αντικαπνιστικής εκστρατείας μέσα από τις αφίσες που σχεδίασαν οι μαθητές καθώς και από σχετικά κείμενα που έγραψαν είναι να ευαισθητοποιήσουν

Παραδοτέα του προγράμματος

  1. Έντυπο 24 σελίδων (πιέστε πάνω στην εικόνα για να ανοίξει)
    agogi igias 2006-2007-1