Πρόγραμμα Δαίδαλος

Σχολική χρονιά: 2007-2008

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν δύο τομείς:

 1. ο τομέας εφαρμοσμένων τεχνων με τον καθηγητή Μπιτζένη Δημήτριο και
 2. ο τομέας της πληροφορικής με τη καθηγητήτρια Τοπουζίδου Ζωή

Το θέμα του έργου

Το φυσικό αντικείμενο της πρότασης είναι μία σειρά από καινοτόμα σχέδια που αφού τυπωθούν σε αναπτύγματα, κοπούν κατάλληλα, διπλωθούν και κολληθούν δίνουν την εντύπωση ότι είναι στερεομετρικά αντικείμενα σε μικρογραφία κατά κύριο λόγο. Τα αντικείμενα αυτά που είναι από χαρτόνι και αποδίδουν με πλαστικότητα τη μορφή στερεομετρικών αντικειμένων βρίσκουν πρωτότυπες εφαρμογές τόσο στον καλλιτεχνικό όσο και στον εμπορικό τομέα. Στην προτεινόμενη πρόταση μία ομάδα μαθητών θα προσπαθήσει να εκφράσει τις καλλιτεχνικές της ανησυχίες με την τεχνική αυτή. Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, έκανε πιο προσιτή την τεχνική της τρισδιάστατης απεικόνισης με χαρτί.

Παραδοτέα του προγράμματος

 1. 33 στερεομετρικά αντικείμενα χωρισμένα σε 4 ενότητες:

  1. ζούγλα 12 κομμάτια
  zougla
  2. παιχνίδια 6 κομμάτια
  pehnidia

  3. θάλασσα 10 κομμάτια
  thalassa

  4. κτίρια 5 κομμάτια

  ktiria

 2. Μία αφίσα και εκτυπώσεις για το υπόβαθρο που τοποθετηθηκαν τα στερεομετρικά αντικείμενα (πιέστε πάνω στην εικόνα για να ανοίξει)
  Afisa hartinos mikrokosmos
 3. 35 αναπτύγματα στερεομετρικών αντικειμένων. Εδώ παραθέτουμε 2 από αυτά (πιέστε πάνω στις εικόνες για να ανοίξουν)
  kathreptismeni kinisi-1liondari-1

Φωτογραφίες από τη περιφερειακή έκθεση που έγινε στο χώρο της Διεθνής έκθεσης Θεσσαλονίκης

xartinos 1xartinos 3xartinos 5