Απαντήσεις ειδικότητας Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων

oeek logo

Με τον νέο κανονισμό Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ειδικότητας

«Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» οι ερωτήσεις του Θεωρητικού μέρους αλλάξανε και προστέθηκε ένας σημαντικός αριθμός νέων.

Χωρίστηκαν σε δύο τμήματα. Στην Ομάδα Α γενικών ερωτήσεων και στην Ομάδα Β που είναι ειδικών Ερωτήσεων

Θα γίνει μία προσπάθεια από το bizdim.gr να απαντηθούν σταδιακά όλες οι ερωτήσεις ώστε οι καταρτιζόμενοι να μπορούν να είναι έτοιμοι για τις εξετάσεις.

Για το λόγο αυτό μπαίνετε τακτικά στο siteγια για να ενημερωθείτε.

3η ενημέρωση 9-9-17

 

 

Ομάδα Α' . Γενικές Ερωτήσεις

 

Ομάδα B' . Ειδικές Ερωτήσεις